Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2006

 • Pokyn D - 302

  FZ č. 11-12/2006

  Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/20041 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 300

  FZ č. 11-12/2006

  K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Překonáno pokynem GFŘ D - 6.

 • Sdělení k Pokynu D - 291

  FZ č. 11-12/2006

  K uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 79/2005)

   

Aplikační služby