Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2003

 • Pokyn D - 255

  Pokyn D-255

  Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s belgickým královstvím

 • Pokyn D - 253

  Finanční zpravodaj č.9-10/2003

  Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí

 • Pokyn D - 252

  Finanční zpravodaj 3/2003

  Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě) - ruší Pokyn D - 244

 • Pokyn D - 251

  Finanční zpravodaj 3/2003

  Sdělení MF k postupu FÚ při vybírání poplatků za odebrané množství podzemní vody dle § 88 zákona o vodách

 • Pokyn D - 250

  Finanční zpravodaj 1/1/2003

  Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2002 podle § 38 zákona č.586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 249

  Finanční zpravodaj 1/1/2003

  O průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2002

 • Pokyn D - 248

  Finanční zpravodaj 7-8/2003

  Sdělení k nové smlouvě o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskou republikou

 • Pokyn D - 247

  Finanční zpravodaj 3/2003

  Uplatňování DPH u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů

 • Pokyn D - 246

  Řešení problematiky kolize souběhu daňového a konkurzního řízení

 • Pokyn D - 245

  Finanční zpravodaj 3/2003

  Sdělení MF k předání agendy pokutových bloků krajským úřadům okresními úřady v souvislosti s ukončením jejich činnosti

 • Pokyn D - 236

  Finanční zpravodaj 3/2003

  Sdělení Ministerstva financí k usměrnění postupu územních finančních orgánů u daňových subjektů, které provádějí platby prostřednictvím účtů vedených u Union banky, a. s.

Aplikační služby