Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2001

 • Pokyn D - 226

  Finanční zpravodaj č.6/2001

  Uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

 • Pokyn D - 225

  Finanční zpravodaj 5/2001

  K registrační povinnosti společenství vlastníků jednotek - Neaktuální (od 1. 1. 2002)

 • Pokyn D - 224

  Finanční zpravodaj č.4/2001

  Uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 95/2000 Sb.m.s.)

 • Pokyn D - 223

  Finanční zpravodaj č.1/2001

  K jednotnému postupu při uplatňování příspěvku na další hlavní jídlo u zaměstnavatelů

 • Pokyn D - 222

  Finanční zpravodaj č.1/2001

  Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2000 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 221

  Finanční zpravodaj č.1/2001

  O průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2000

 • Pokyn D - 214

  Finanční zpravodaj č.3/2001

  Uplatňování daně z nemovitostí u stavebních pozemků - Neaktuální (od 1. 1. 2003)

 • Pokyn D - 212

  Cenový věstník 1/2001

  Uplatňování DPH u finančních činností - ruší Pokyn D - 178

 • Pokyn D - 206

  Finanční zpravodaj č.4/2001

  Uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě - ruší Pokyn D - 163

 • Pokyn D - 205

  Finanční zpravodaj č.2/2001

  Rozhodnutí o prominutí daně silniční

Aplikační služby