Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1999

 • Pokyn D - 201

  Postup při vracení SD zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla - Neaktuální

 • Pokyn D - 200

  Postup při vracení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla nahrazen Pokynem D - 201

 • Pokyn D - 199

  Finanční zpravodaj č. 4-5/99

  Závazný výklad o způsobu vybírání srážkové daně z úrokových příjmů poplatníků uvedených v §2 odst. 2, §17 odst. 3, §2 odst. 3 a §17 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, které plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí státem Česká republika

 • Pokyn D - 198

  Finanční zpravodaj č. 4-5/99

  K uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 71/1998)

 • Pokyn D - 197

  Finanční zpravodaj č. 4-5/99

  K uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 67/1996)

 • Pokyn D - 196

  Finanční zpravodaj č. 4-5/99

  K uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 6/1998)

 • Pokyn D - 195

  Finanční zpravodaj č. 7-8/99 Cenový věstník č. 11/99

  O uplatňování DPH v pojišťovnictví

 • Pokyn D - 194

  Finanční zpravodaj č. 7-8/99 Cenový věstník č. 11/99

  Rozhodnutí o prominutí daně darovací při poskytování humanitární pomoci do ciziny ke zmírnění následků mimořádných hromadných událostí - Neaktuální (od 1. 6. 2001)

 • Pokyn D - 193

  Finanční zpravodaj č. 3/99 Cenový věstník č. 4/99

  Rozhodnutí MF podle ustanovení § 55a) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů o prominutí části daně z přidané hodnoty ve výši 17%

 • Pokyn D - 192

  Finanční zpravodaj č. 3/99 Cenový věstník č. 5/99

  K uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 7/1998)

 • Pokyn D - 191

  Finanční zpravodaj č. 3/99 Cenový věstník č. 5/99

  K uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

 • Pokyn D - 189

  Finanční zpravodaj č. 2/1999

  K uplatňování smlouvy mezi ČR a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daně z příjmu a z majetku

 • Pokyn D - 188

  Finanční zpravodaj č. 1-1/99 Cenový věstník č. 2/99

  Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1998

 • Pokyn D - 187

  Finanční zpravodaj č. 1-1/99

  Průměrné ceny pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1998

 • Pokyn D - 186

  Finanční zpravodaj č. 1-2/99

  Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č.278/1997)

 • Pokyn D - 185

  Finanční zpravodaj č. 1-1/99 oprava ve FZ č. 2/99 Cenový věstník č. 2/99

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb stravovacích - ruší Pokyn D - 166, nahrazen Pokynem D - 207

   

Aplikační služby