Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1994

 • Pokyn D - 99

  Finanční zpravodaj č.12/1/94

  K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994

 • Pokyn D - 98

  Finanční zpravodaj č.12/1/94

  K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - ruší Pokyn D - 62, nahrazen Pokynem D - 132

 • Pokyn D - 97

  Finanční zpravodaj č.12/1/94

  K postupu při vymáhání nedoplatku daní (odvodů) nebo vrácení přeplatku daní (odvodů) za státní podniky privatizované formou prodeje prostřednictvím Fondu národního majetku ČR nebo Pozemkového fondu ČR

 • Pokyn D - 96

  Finanční zpravodaj č.11/94 Cenový věstník 26/94

  Uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách organizačních složek a stálých provozoven zahraničních osob působících na území České republiky - nahrazen Pokynem č. D - 149 

 • Pokyn D - 95

  Finanční zpravodaj č.10/94

  O evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních

 • Pokyn D - 94

  Finanční zpravodaj 9/1994 Cenový věstník 23/1994, HN, Profit

  Uplatňování DPH u zastavárenské činnosti 

 • Pokyn D - 93

  Finanční zpravodaj č.9/94 Cenový věstník 23/94

  DPH u reklamy, propagace a inzerce - nahrazen Pokynem č. D - 119

 • Pokyn D - 92

  Finanční zpravodaj č.10/94

  K uplatňování jednotného postupu při vymezení právnické osoby - organizační jednotky občanských sdružení pro daňové řízení

 • Pokyn D - 91

  Finanční zpravodaj č.9/94

  K uplatňování daňových smluv při zdaňování výnosů ze zaknihovaných cenných papírů - nahrazen Pokynem D - 177

 • Pokyn D - 90

  Finanční zpravodaj č.7-8/94

  K postupu při zjišťování daňového domicilu - nahrazen Pokynem D - 286 s účinností od 1. 1. 2006

 • Pokyn D - 89

  Finanční zpravodaj 7-8/1994

  Prominutí příslušenství DZN - Neaktuální

 • Pokyn D - 88

  Finanční zpravodaj č.7-8/94 Cenový věstník 19/94

  Rozhodnutí - Ministerstvo financí podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů promíjí část DPH (platnost pro r. 1994)

 • Pokyn D - 87

  Finanční zpravodaj č.6/94 oprava ve FZ č.7-8/94

  K postupu při podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob státních podniků, u nichž byla poslední část majetku převedena Fondem národního majetku na nabyvatele bezúplatně v průběhu r. 1993 a k daňovým povinnostem těchto nabyvatelů

 • Pokyn D - 86

  Finanční zpravodaj č.7-8/94 Cenový věstník 19/94

  O uplatňování daně z přidané hodnoty u organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání - nahrazen Pokynem D - 111, D - 160

 • Pokyn D - 85

  Finanční zpravodaj č.7-8/94

  Prokazování náhrad a výdajů, které hradí zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce v roce 1993 pro účely daní z příjmů

 • Pokyn D - 84

  Finanční zpravodaj 6/1994 Cenový věstník 17/1994, HN

  Prodej neznačených cigaret pro vývoz - Neaktuální

 • Pokyn D - 83

  Finanční zpravodaj č. 7-8/94

  K jednotnému postupu při ocenění bezúplatně nabytých akcií obcemi, pro účely daně z příjmů právnických osob

 • Pokyn D - 82

  Finanční zpravodaj č. 5/94

  Výklad k ustanovení § 9 odst.1 písm. r) zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.

 • Pokyn D - 81

  Finanční zpravodaj č. 6/94 Cenový věstník 15/94

  Uplatňování daně z přidané hodnoty při bezúplatném převodu elektrických přípojek nebo zařízení pro veřejný rozvod elektřiny a přibezúplatném převodu majetku na obec podle usnesení vlády České republiky č. 568 ze dne 6. října 1993 v rámci rozhodnutí o privatizaci

 • Pokyn D - 80

  Finanční zpravodaj č. 4/94

  Zdaňování příjmů z cenných papírů u daně z příjmů fyzických osob

 • Pokyn D - 79

  Finanční zpravodaj č. 4/94

  K jednotnému postupu při zdaňování příjmů výkonných umělců - Neaktuální

 • Pokyn D - 78

  Finanční zpravodaj 5/1994 Cenový věstník 11/1994

  Výklad k některým ustanovením zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících - Neaktuální

 • Pokyn D - 77

  Finanční zpravodaj 5/1994 Cenový věstník 11/1994

  Stanovení zvýšení daně z dodatečného daňového přiznání - Neaktuální

 • Pokyn D - 76

  Finanční zpravodaj č. 4/94

  Zdaňování příjmů fyzických osob z pronájmu nebytových prostor - nahrazen Pokynem D - 190

 • Pokyn D - 74

  Finanční zpravodaj č. 3/94

  K jednotnému postupu při uplatňování veškerých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění v roce 1993

 • Pokyn D - 73

  Finanční zpravodaj č. 3/94

  K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 72

  Finanční zpravodaj č. 3/94

  K postupu při přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob

 • Pokyn D - 71

  Finanční zpravodaj č. 3/94

  Zdaňování příjmů fyzických osob z nájemného - nahrazen Pokynem D - 190

 • Pokyn D - 70

  Státní správa a samospráva/94

  Poskytování vybraných souhrnných údajů o dani z nemovitostí

 • Pokyn D - 69

  Finanční zpravodaj 2/1994 Cenový věstník 7/1994, HN

  Doplnění Pokynu D - 62 o vypořádání odpočtu DPH a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně - Neaktuální

 • Pokyn D - 67

  Finanční zpravodaj č. 1/94

  Uplatňování výdajů (nákladů) na spotřebované pohonné hmoty u zvláštních motorových vozidel a při jízdě motorových vozidel ve specifických podmínkách za zdaňovací období 1993

 • Pokyn D - 66

  Cenový věstník 6/1994, HN

  Výklad k § 11 zákona č.303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících - Neaktuální

 • Pokyn D - 65

  Finanční zpravodaj č. 2/94

  Pokyn o odpisování základního stáda, tažných zvířat a plemenných a dostihových koní pro účely stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období 1993

 • Pokyn D - 64

  Finanční zpravodaj č. 4/94 Cenový věstník 8/94

  Uplatňování daně z přidané hodnoty při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech - ruší Pokyn D - 55

 • Pokyn D - 63

  Finanční zpravodaj 2/1994 Cenový věstník 4/1994, HN

  O uplatňování DPH u leasingu - Neaktuální

 • Pokyn D - 62

  Finanční zpravodaj 2/1994 Cenový věstník 4/1994, HN

  O vypořádání odpočtu DPH v návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně - Neaktuální

Aplikační služby