Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pokyn D - 46

Postup při zdaňování subjektů se sídlem či bydlištěm v cizině na základě ust. § 22 odst.1 písm c) a § 22 odst. 2 zák. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozd. předpisů - Zrušen

V současné době jsou tyto informace nedostupné.

V případě potřeby vyhledání zákonů a vyhlášek, prosím použijte: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

V případě potřeby vyhledání pokynů D, prosím použijte: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj

Děkujeme za pochochopení

 

Aplikační služby