Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1993

 • Pokyn D - 61

  Finanční zpravodaj č.2/94 Cenový věstník 4/94

  408/1994 CV.
  Pokyn D - 61 o uplatňování daně z přidané hodnoty při přechodu vlastnictví majetku státu na jiné osoby

 • Pokyn D - 60

  Finanční zpravodaj č.2/94 Cenový věstník 4/94

  O uplatňování DPH u výkonů veřejného stravování - nahrazen Pokynem D - 105, D - 166, D - 185

 • Pokyn D - 59

  Finanční zpravodaj č.8/94 Cenový věstník 4/94

  Uplatňování DPH v v cestovním ruchu v tuzemsku - nahrazen Pokynem D - 113, D - 169

 • Pokyn D - 58

  Finanční zpravodaj č.2/94 Cenový věstník 4/94

  O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě osob - ruší Pokyn D - 18, nahrazen Pokynem D - 168

 • Pokyn D - 57

  Finanční zpravodaj č.2/94 Cenový věstník 4/94

  O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě zboží a peněz - ruší Pokyn D - 17, nahrazen Pokynem D - 168

 • Pokyn D - 55

  Finanční zpravodaj č.10-11/93 Cenový věstník 32/93

  Uplatňování DPH při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech - nahrazen Pokynem D - 64

 • Pokyn D - 54

  Finanční zpravodaj č.12/93 Cenový věstník 2/94

  Uplatňování DPH u výkonů ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace - nahrazen Pokynem D - 101, D - 161

 • Pokyn D - 53

  Finanční zpravodaj č.12/93 Cenový věstník 2/94

  Uplatňování DPH u výkonů neveřejného ubytování - nahrazen Pokynem D - 102, D - 162

 • Pokyn D - 52

  Finanční zpravodaj 10-11/1993, Cenový věstník 29/1993, HN

  Nákup, distribuce a prodej tabákových nálepek - Neaktuální

 • Pokyn D - 51

  Finanční zpravodaj č.10-11/93 Cenový věstník 25/93

  Rozhodnutí o prominutí DPH při dovozu zboží

 • Pokyn D - 50

  Finanční zpravodaj 10-11/1993, Cenový věstník 32/1993

  Obvyklá cena pro účely stanovení základů DPH - Neaktuální

 • Pokyn D - 49

  Finanční zpravodaj 9/1993, Cenový věstník 9/1993

  Uplatnění DPH u dovezeného zboží na tzv. dovozní záznam před 1.1.1993 s ukončením záznamní lhůty po 1.1.1993 - Neaktuální

 • Pokyn D - 48

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  Uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob č. 30/1979 Sb. a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob č. 49/1979 Sb. vůči státům vzniklým na území bývalého Sovětského svazu

 • Pokyn D - 47

  Finanční zpravodaj č.7-8/93 + oprava ve FZ 10-11/93

  Pokyn o uplatňování smlouvy se SFRJ o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku č. 99/1983 Sb. (Redakční oprava k pokynu o uplatňování smlouvy se SFRJ o zamezení dvojího zdanění - FZ č. 10-11/1993 ) - Zrušen

 • Pokyn D - 46

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  Postup při zdaňování subjektů se sídlem či bydlištěm v cizině na základě ust. § 22 odst.1 písm c) a § 22 odst. 2 zák. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozd. předpisů - Zrušen

 • Pokyn D - 45

  Cenový věstník 23/1993, HN

  Úprava pokynů k vyplňování přiznání ke SD - Neaktuální

 • Pokyn D - 44

  Nebylo publikováno

  Aktuální pokyny k evidenci a správě daní

 • Pokyn D - 43

  Finanční zpravodaj č.7-8/93 Cenový věstník 23/93

  Uplatňování DPH u přepravy zboží a peněz v tuzemsku

 • Pokyn D - 42

  Finanční zpravodaj č.7-8/93 Cenový věstník 23/93

  Uplatňování DPH při poskytování služeb lázeňské péče - nahrazen Pokynem D - 182

 • Pokyn D - 41

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  Pokyn o prominutí nedoplatků daně z objemu mezd a odměn a souvisejícího příslušenství za rok 1992

 • Pokyn D - 40

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  Výklad ke zdaňování poplatníků uvedených v § 2 odst.3 a § 17 odst.5 z příjmů uvedených v § 22 odst.1 písm.d) bod 1 zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění zák. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb. a č. 157/1993 Sb. (tzv. licenční a jim podobné poplatky).

 • Pokyn D - 39

  Nebylo publikováno

  Pokyn o postupu při povolování posečkání daně a splátek na daň - Zrušen

 • Pokyn D - 38

  Nebylo publikováno

  Zaúčtování plateb DZN u obecních úřadů

 • Pokyn D - 37

  Nebylo publikováno

  Postup pro ÚFO při vracení zkráceného odpočtu DPH u finančního pronájmu - Neaktuální

 • Pokyn D - 36

  nebyl uveřejněn ve FZ

  Rozhodnutí o prominutí spotřební daně

 • Pokyn D - 35

  O uplatnění nároku na vrácení SD a o zúčtování ztrát v systému podvojného účetnictví - Neaktuální

 • Pokyn D - 34

  Finanční zpravodaj č.7-8/93 Cenový věstník 17/93

  O uplatňování DPH při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zem.majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových majetkových nároků v družstvech - nahrazen Pokynem D - 55, D - 64 

 • Pokyn D - 33

  Nebylo publikováno

  Rozhodnutí o uplatňování DPH při poskytování služeb do zahraničí

 • Pokyn D - 32

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  Pokyn o prominutí příslušenství daně za období od 1. 1. 1993 do 30. 4. 1993 - Neaktuální

 • Pokyn D - 31

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  Pokyn o jednotném postupu při poskytování náhrad nákladů řízení podle zák. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

 • Pokyn D - 30

  Nebylo publikováno

  O uplatňování nároku na odpočet DPH u bytových družstev - Neaktuální

 • Pokyn D - 28

  Nebylo publikováno

  Postup pro přenos osvobození od placení důchodové daně

 • Pokyn D - 27

  Nebylo publikováno

  Převody DZN do rozpočtu obcí

 • Pokyn D - 25

  Finanční zpravodaj č. 6/93 Cenový věstník 15/93

  O uplatňování DPH u leasingu - nahrazen Pokynem D - 63

 • Pokyn D - 24

  Nebylo publikováno

  Přehled o opatřeních MF o povolování úlev - Neaktuální

 • Pokyn D - 23

  Nebylo publikováno

  Rozhodnutí MF podle § 96 odst. 2 písm. a) ZSDP o nevyměření a nevybrání DPH

 • Pokyn D - 22

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 12/93

  Rozhodnutí MF podle ust.§ 55 odst.1 zák.337/1992 Sb., ve znění zákona č. 35/1993 Sb. (o prominutí DPH u věcí a nemovitostí pronajatých)

 • Pokyn D - 21

  Finanční zpravodaj č. 5/93

  Opatření MF ke zdaňování úroků z mezibankovních úvěrových operací

 • Pokyn D - 20

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 12/93

  O uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu v tuzemsku - nahrazen Pokynem D - 59, D - 113D - 169

 • Pokyn D - 19

  Finanční zpravodaj č. 5/93

  Rozhodnutí MF podle § 55 a zákona ČNR č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č.35/1993 Sb.

 • Pokyn D - 18

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 12/93

  O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě osob - nahrazen Pokynem D - 58

 • Pokyn D - 17

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 12/93

  O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě zboží a peněz - nahrazen Pokynem D - 57

 • Pokyn D - 15

  Finanční zpravodaj 5/1993, Cenový věstník 8/1993 a 12/1993, HN

  O uplatňování DPH při nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu - Neaktuální

 • Pokyn D - 14

  Nebylo publikováno

  Technická realizace převodu výnosu DPFO ZČ a FP do územních rozpočtů

 • Pokyn D - 13

  Nebylo publikováno

  Rozhodnutí o prominutí SD ze surového drožďárenského lihu - Neaktuální

 • Pokyn D - 12

  Nebylo publikováno

  SD u surového zemědělského lihu a lihu rafinovaného - Neaktuální

 • Pokyn D - 11

  Nebylo publikováno

  Seznam neplatných celních razítek použitých při falšování celních dokladů

 • Pokyn D - 10

  Finanční zpravodaj 2-3/1993, Cenový věstník 8/1993

  Neuplatnění nároku na odpočet daně - Neaktuální

 • Pokyn D - 8

  Finanční zpravodaj č. 2-3/93

  Rozhodnutí MF podle § 55a odst.1 zák. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zák. 35/93 Sb., promíjí silniční daň - Neaktuální

 • Pokyn D - 6

  Nebylo publikováno

  Rozhodnutí podle § 96 odst. 2 písm. A) ZSDP - nevyměření a nevybrání DPH a SD - Neaktuální

 • Pokyn D - 5

  Nebylo publikováno

  K registraci daňových subjektů - nahrazen Pokynem D-219

 • Pokyn D - 3

  Nebylo publikováno

  Rozhodnutí o prominutí penále a úroků - oddělení měny - Neaktuální

 • Pokyn D - 2

  Nebylo publikováno

  Zablokování převodů z některých účtů státních příjmů

 • Pokyn D - 1

  Nebylo publikováno

  K vyřizování žádostí o navrácení lhůty v předešlý stav u registrace k DPH při přechodu na nový systém daně - Neaktuální

   

Aplikační služby