Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Aktuální informace k převodům výnosů z odvodu z loterií a jiných podobných her do rozpočtů obcí ČR k datu 28. 6. 2013

Odvod  z loterií a jiných podobných her je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody:

  • Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách,
  • Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41b odst. 2, 3 a 4 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách.

Do rozpočtu obcí bylo z výnosu odvodu z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, k datu 28. 6. 2013 převedeno celkem 378 mil. Kč.

Z výnosu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41b odst. 2, 3 a 4 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách bylo k datu 28. 6. 2013 obcím, uvedených v příloze hlášení, převedeno celkem 2 202 mil. Kč.

V následující tabulce je sumární přehled celostátního hrubého výnosu odvodů a převedených podílů obcím k datu 28. 6. 2013.

Přehled celostátního hrubého výnosu odvodu z loterií
a jiných podobných her (dle dílčích odvodů)
a převodů výnosů z dílčích odvodů do rozpočtů obcí ke dni 28. 6. 2013

Název Stav k datu 28. 6. 2013
Odvod z loterií z.č. 202/1990 Sb., § 41b odst. 1 1 075 mil. Kč
Převod odvodu z loterií z.č. 202/1990 Sb., § 41i odst. 3 obcím (30% z výnosu) 378 mil. Kč
Název Stav k datu 28. 6. 2013
Odvod z VHP a JTHZ z.č. 202/1990 Sb., § 41b odst. 2, 3, 4 3 086 mil. Kč
Převod odvodu z VHP a JTHZ z.č. 202/1990 sb., § 41i odst. 1 obcím (80% z výnosu) 2 202 mil. Kč

Vysvětlivky:VHP = výherní a hrací přístroje, JTHZ = jiné technické herní zařízení

Aplikační služby