Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2005

 • Pokyn D - 282

  FZ č. 5/2005

  Sdělení Ministerstva financí k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

 • Pokyn D - 274

  FZ č. 12/2004

  K postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005

 • Pokyn D - 276

  FZ č. 1/2005

  O průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2004

 • Pokyn D - 277

  FZ č. 1/2005

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 285

  FZ č. 9/2005

  K aplikaci § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a vymezení tzv. závislé činnosti

 • Pokyn D - 288

  FZ č. 10/2005

  K jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Aplikační služby