Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1998

 • Pokyn D - 174

  Finanční zpravodaj č.1/98
  Postup při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti při mezinárodním pronájmu pracovní síly. Neaktuální pokyn.
 • Pokyn D - 175

  Finanční zpravodaj č.1/98

  O průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1997

 • Pokyn D - 176

  Finanční zpravodaj č.1/98

  Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1997

 • Pokyn D - 177

  Finanční zpravodaj č.2/98

  Uplatňování daňových smluv při zdaňování výnosů ze zaknihovaných cenných papírů - ruší Pokyn D - 91

 • Pokyn D - 179

  Finanční zpravodaj č.2/98 Cenový věstník č.5/98

  K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - nahrazen Pokynem D - 190

 • Pokyn D - 180

  Finanční zpravodaj č.2/98 Cenový věstník č.5/98

  Zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 9 písm.ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č.210/1997 Sb. - nahrazen Pokynem D - 190

 • Pokyn D - 183

  Finanční zpravodaj č.10/98

  K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - nahrazen Pokynem D - 190

Aplikační služby