Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Daňový kalendář

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů.

Celkem nalezeno 13 výsledků

Seznam daní - srpen 2016

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016

 • spotřební daň

  splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • spotřební daň

  splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za červenec 2016

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za červenec 2016

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za červenec 2016

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016

 • spotřební daň

  daňové přiznání za červenec 2015

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok)

 • daň z nemovitých věcí

  splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016

 • pojistné

  konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)

Aplikační služby