Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2000

 • Pokyn D - 202

  Finanční zpravodaj č. 2/2000 Cenový věstník č. 5/2000

  Uplatňování daně z přidané hodnoty při prohlášení konkursu - nahrazuje část VI. Prohlášení konkursu uvedená v Pokynu D - 167 uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 5/1998 - ruší Pokyn D - 167

 • Pokyn D - 207

  Finanční zpravodaj č.12/2000 Cenový věstník č. 15/2000

  Uplatňování daně z přidané hodnoty uslužeb ubytovacích a stravovacích, nahrazuje Pokyn D - 161, D - 162, D - 185

 • Pokyn D - 208

  Finanční zpravodaj č.12/2000 Cenový věstník č. 15/2000

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u osobních automobilů - nahrazen  Pokynem D - 227

 • Pokyn D - 209

  Finanční zpravodaj č.12/2000 Cenový věstník č. 15/2000

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u bytových družstev

 • Pokyn D - 210

  Finanční zpravodaj č.12/2000 Cenový věstník č. 15/2000

  Stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží, nahrazuje Pokyn D - 164

 • Pokyn D - 213

  Finanční zpravodaj č. 12/2000 Cenový věstník č. 15/2000

  Uplatňování daně z přidané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury, nahrazuje Pokyn D - 160

 • Pokyn D - 220

  Finanční zpravodaj č. 12/2000 Cenový věstník č. 15/2000

  Uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty od 1. ledna 2001

Aplikační služby