Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1998

 • Pokyn D - 160

  Finanční zpravodaj č.5/98 Cenový věstník 1/98

  Uplatňování DPH subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury - ruší Pokyn D - 111, nahrazen Pokynem D - 213

 • Pokyn D - 161

  Finanční zpravodaj č.5/98 Cenový věstník č.1/98

  Uplatňování DPH u ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace - ruší Pokyn D - 101, nahrazen Pokynem D - 207

 • Pokyn D - 162

  Finanční zpravodaj č.5/98 Cenový věstník č.1/98

  Uplatňování DPH u neveřejného ubytování - ruší Pokyn D - 102, nahrazen Pokynem D - 207

 • Pokyn D - 163

  Finanční zpravodaj č.1/98 Cenový věstník č.2/98

  Uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě - ruší Pokyn D - 138, nahrazen Pokynem D - 206

 • Pokyn D - 164

  Finanční zpravodaj č.1/98 Cenový věstník č.2/98

  Stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží - ruší Pokyn D - 143, nahrazen Pokynem D - 210

 • Pokyn D - 166

  Finanční zpravodaj č.2/98 Cenový věstník č.4/98

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb stravovacích - nahrazen Pokynem D - 185 a ten byl nahrazen Pokynem D - 207

 • Pokyn D - 167

  Finanční zpravodaj č.5/98 Cenový věstník č.4/98

  Postup při zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty - ruší Pokyn D - 139, nahrazen Pokynem D - 202

 • Pokyn D - 168

  Finanční zpravodaj č.2/98 Cenový věstník č.5/98

  Uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob, zboží a peněz a u služeb s ní souvisejících - ruší Pokyny D - 57, D - 58, D - 139 

 • Pokyn D - 169

  Finanční zpravodaj č.4/98 Cenový věstník č.7/98

  Uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu - ruší Pokyn D - 113, nahrazen Pokynem D - 218

 • Pokyn D - 170

  Finanční zpravodaj 4/1998 Cenový věstník 7/1998

  Dodatečná daňová přiznání, vypořádání nároků na odpočet a oprava vypořádání nároku na odpočet u DPH - Neaktuální

 • Pokyn D - 171

  Finanční zpravodaj č.1/98 Cenový věstník č.2/98

  Vymezení předmětu daně z přidané hodnoty

 • Pokyn D - 172

  Finanční zpravodaj č.3/98 Cenový věstník č.2/98

  Přepočet úplaty za zdanitelné plnění v cizí měně na českou měnu - ruší Pokyn D - 141

 • Pokyn D - 173

  Finanční zpravodaj 4/1998 Cenový věstník 7/1998

  Uplatňování DPH u majetkového vkladu a při prodeji podniku - Neaktuální

 • Pokyn D - 178

  Finanční zpravodaj č.5/98 Cenový věstník č.8/98

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činností - ruší Pokyn D - 130, nahrazen Pokynem D - 212 

 • Pokyn D - 181

  Finanční zpravodaj 6/1998 Cenový věstník 9/1998

  Uplatňování DPH u pronájmu a podnájmu nemovitostí, u oprav, údržby a technického zhodnocení nemovitostí - Neaktuální

 • Pokyn D - 182

  Finanční zpravodaj č.7-8/98 Cenový věstník č.8/98

  Uplatňování DPH při poskytování služeb lázeňské péče - ruší Pokyn D - 42

Aplikační služby