Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1995

 • Pokyn D - 101

  Finanční zpravodaj č. 2/95 Cenový věstník 6/95

  Uplatňovní DPH u ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace - nahrazen Pokynem D - 161

 • Pokyn D - 102

  Finanční zpravodaj č. 2/95 Cenový věstník 6/95

  Uplatňovní DPH u neveřejného ubytování - nahrazen Pokynem D - 162

 • Pokyn D - 103

  Finanční zpravodaj 2/1995 Cenový věstník 6/1995, HN, Profit

  O uplatňování DPH u některých motorových vozidel - Neaktuální

 • Pokyn D - 105

  Finanční zpravodaj č. 3/95 Cenový věstník 7/95

  Uplatňovní DPH u služeb stravovacích - nahrazen Pokynem D - 166, D - 185

 • Pokyn D - 111

  Finanční zpravodaj č. 11/95 Cenový věstník 19/95

  O DPH v odvětví zdravotnictví, školství, kultury, u obcí a organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání - nahrazen Pokynem D - 160

 • Pokyn D - 113

  Finanční zpravodaj č. 3/95

  Uplatňování DPH v cestovním ruchu - nahrazen Pokynem D - 169

 • Pokyn D - 118

  Finanční zpravodaj č. 4/95 Cenový věstník 8/95

  Uplatňování DPH v celních skladech, svobodných celních skladech - nahrazen Pokynem D - 165

 • Pokyn D - 119

  Finanční zpravodaj č. 4/95 Cenový věstník 8/95

  DPH u reklamy, propagace a inzerce - ruší Pokyn D - 93

 • Pokyn D - 121

  Finanční zpravodaj č.6/95 Cenový věstník 11/95

  Uplatňování DPH při prodeji losů zajišťované pro provozovatele jinými osobami

 • Pokyn D - 122

  Finanční zpravodaj č.6/95 Cenový věstník 11/95

  Pokyn o prominutí DPH a jejího příslušenství za období od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995

 • Pokyn D - 123

  Finanční zpravodaj 7-8/1995 Cenový věstník 11/1995, Profit 42/1995

  Metodický pokyn k § 40 odst. 2 ZDPH, ve znění platném od 1.1.1995 - Neaktuální

 • Pokyn D - 124

  Finanční zpravodaj č.9/95 Cenový věstník 16/95

  O stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží - nahrazen Pokynem D - 143, D - 164

Aplikační služby